TONA AMUNT! una marca que ens identifica

Veure video

 

En funció dels nostres orígens, de la manera de fer, de com ens veiem a nosaltres mateixos i de com creiem que ens veuen els altres, s´ha arribat al consens que Tona es singularitza a partir de quatre valors:

 

LA SOSTENIBILITAT

Tona és un municipi pioner en diferents iniciatives de gestió sostenible i vol seguir-ho essent en el futur: la gestió de residus (sistema de recollida porta a porta), la gestió de l´enllumenat públic (gestió integral del servei amb la contractació d’una empresa de serveis energètics), la gestió eficient de les instal·lacions de climatització (edificis municipals) i altres projectes de sensibilització energètica com el Desendolla’t o el projecte d’escola Verda (Escola Vedruna).

 

LA TRADICIÓ

Del patrimoni més antic com el camp de les Lloses a l’empremta dels balnearis, i especialment al seu important teixit associatiu, que fan de Tona un municipi viu i sensible a les seves tradicions: Aplec de la Rosa i el Castell de Tona, Festa dels Tonis, Festa Major d’estiu i de Sant Andreu, Festa de reis…

 

L’EDUCACIÓ

Tona disposa d´una oferta formativa única pel tamany del municipi: des de l’etapa, no obligatòria, 0-3 anys (Escola Bressol Municipal), l’escola de primària i secundaria (Escola El Castell, Escola Era de Dalt, Escola Vedruna, Col·legi Residència PIVE), la formació professional (Escola d’Hosteleria d’Osona), els ensenyaments musicals (Escola Municipal de Música) i la formació d’adults (Aula Oberta). Per altra banda, més enllà de l’oferta i de cobrir totes les tipologies de gestió, també hi som presents altres serveis (Biblioteca Caterina Figueres i Joventut), amb projectes específics: Tasta Lletres, Lletra menuda, aula d’estudi, taller de poesia i el concurs públic per la creació del conte de reis.

 

LA QUALITAT DE VIDA

Una ubicació privilegiada en un excel·lent entorn natural, la tradició termal i d’estiueig, ha estat acompanyada d’un model urbanístic residencial de baixa densitat demogràfica, fet que dóna la tranquil·litat i la calma que es respira al municipi. El bon nivell general dels serveis públics, més els serveis específics d’atenció a les persones (Policia de proximitat, programa d’atenció domiciliaria, servei de teleassistència, habitatges de serveis, servei d’orientació jurídica, borsa de treball, intermediació laboral, orientació laboral…) conforme un conjunt de característiques diferencials que fan de Tona un municipi reconegut en aquest àmbit.

Tona Amunt

EL RELAT

El relat és la manera com transmetem allò que som.
És l’estructura narrativa que utilitzem per explicar el d’on venim? On som? I cap a on anem?

Un passat mil·lenari que ens marca

Tona és un municipi de 8.000 habitants situat a la comarca d’Osona en un indret on estan datats més de 6.000 anys d’ocupació humana. A només 10 km de Vic i situat estratègicament entre Barcelona, Manresa i Girona, gaudeix d’un estol de carreteres que fan la població molt accessible des de qualsevol punt de Catalunya.

La vila de Tona ha estat tradicionalment agrícola i ramadera. Tot i així, des del 1874 el descobriment de la presència d’aigües sulfuroses al subsòl va provocar que es convertís en una població residencial i d’estiueig amb la fundació dels diversos balnearis. Els balnearis varen tenir un gran impacte econòmic en la població, van suposar un important impuls econòmic, social i urbanístic pel poble, i varen convertir Tona en un centre d’estiueig de primer ordre. Com a exemple d’aquest procés tenim diverses torres modernistes com les torres Llussà i la Torre Simón, totes elles de l’arquitecte Francesc Guàrdia (gendre i col·laborador de Lluís Domènech i Montaner). Més endavant l’avenç de la medicina i els nous hàbits turístics van provocar la decadència d’aquesta activitat. Així, doncs, el municipi va iniciar la seva transformació a partir dels anys 70, ja que la seva població comença a créixer de manera significativa gràcies al desenvolupament industrial del municipi. A finals dels anys 90 principis dels 2000, la població de Tona torna a créixer degut a les dinàmiques de desconcentració de l’àrea metropolitana de Barcelona, acollint població que buscava una millor qualitat de vida.

La crisi com una oportunitat per retrobar i reforçar els nostres valors, com a institució i com a poble.

L’any 2008 comença a esclatar la bombolla immobiliària i arriba la crisi econòmica. Es produeix un gran dèficit públic per la gran baixada d’ingressos que la crisi provoca. L’Ajuntament decideix mantenir tots els serveis que prestava, encara que reduint-los. Es fan grans esforços per sanejar les finances municipals i continuar oferint serveis públics de qualitat.
En aquest període que no es poden fer grans inversions s’aposta per modernitzar la gestió pública a través de l’eficiència i la innovació. La sostenibilitat esdevé un valor indiscutible, continuant la feina feta, incorporant noves fórmules de gestió de serveis públics (enllumenat públic). El nou model es basa en tres pilars: sostenibilitat, externalització de la gestió per millorar-ne l’eficiència i reduir-ne la despesa i, finalment, la consecució d’ajuts públics per afrontar les necessitats d’inversió i l’estalvi en les despeses corrents. Durant la crisi econòmica, Tona ha vist frenat el seu creixement poblacional i mica a en mica en va sortint millor que d’altres municipis de Catalunya.

Un futur esperançador i plé de possibilitats

La crisi ens ha fet canviar el model de creixement econòmic i la manera que teníem de veure les coses i és per això que creiem que Tona ha de tenir un creixement intel·ligent. Tant pel que fa el nombre d’habitants com els serveis i les infraestructures. Hem de desenvolupar un model de creixement sostenible, en el que el més important sigui millorar la qualitat de vida dels tonencs i tonenques. Una qualitat de vida que històricament ens ha singularitzat i que avui en dia, a més de l’entorn natural té en compte altres conceptes com l’atenció a les persones, l’oferta formativa o les oportunitats que el municipi genera.
Hem de consolidar un municipi en el que s’hi visqui molt bé però que alhora no perdi el dinamisme social que el caracteritza. És possible que hi hagi hagut el risc que Tona es convertís en un poble dormitori però això no s’ha produït i en el futur, Tona ha de tenir molt clar que el dinamisme social, associatiu, cultural i econòmic ha de ser el repte a assolir: mantenir un poble viu i cohesionat, que generi activitat econòmica i en el que s’hi visqui bé. És per això que Tona ha de basar el seu futur en cinc àmbits:

– Mantenir la qualitat de vida del municipi i la relació amb l’entorn natural.

– Continuant essent un municipi sostenible que esdevingui referent a Catalunya en gestió eficient i sostenible.

– Fer de la formació i l’educació un element vertebrador del poble, afavoridor de l’associacionisme, del respecte al medi ambient i generador d’oportunitats per tots els tonencs i tonenques

– Mantenir i incrementar l’empenta de la gent de Tona a través de les activitats i les associacions del municipi. Hem de ser un poble cada cop més viu i dinàmic.
– Fer dels esdeveniments que s’organitzen a Tona un reclam per atraure visitants que vinguin a passar el dia al municipi i això repercuteixi en l’economia local. Tot això, aprofitant la bona connexió del municipi amb les principals ciutats del país.

Tona ha de convertir-se en un municipi de referència en la que els tonencs se’n sentin orgullosos i els catalans el reconeguin i visitin i que a l’igual que a principis de segle XX, ser visitat per les seves característiques naturals, però també per tot el que Tona genera: cultura, festes, tradicions, esdeveniments, etc.

Un poble que a més de ser un lloc per viure bé, sigui un municipi atractiu pel visitant. Un poble que té clar cap on vol anar.

Sempre, amunt!!!
Camins i senders
Activitats i lleure
Patrimoni
La Canal
Camp de les Lloses
Tona Amunt

Pujar