Camp de Les Lloses

Dins la trama urbana de la població de Tona es va localitzar i s’ha excavat un jaciment romanorepublicà (s.II-I aC). Aquí les traces de la trama urbana consolidada adquireixen una dimensió de límit i, alhora, de referència per generar una nova proposta, un nou equipament.

El Camp proposa conduir el vianant cap al jaciment, aprofitant-ne la situació, a meitat del recorregut entre el nucli urbà i el turó del castell, símbol de la població.

La construcció de l’edifici sorgeix de la simbiosi entre les necessitats específiques dels arqueòlegs, excavació, inventari i classificació, i les pròpies d’un centre d’interpretació, divulgació i conservació, entès com un tot, amb la finalitat de preservar el llegat que ens ha arribat.

L’edifici va ser finalista de la 4ª Biennal d’Arquitectura de les comarques de l’Anoia, Bages, Berguedà i Osona, 2006. Se li va atorgar la menció especial com a edifici de nova planta d’ús públic.

 

Per conèixer més sobre el Camp de les Lloses clica aquí.

Camins i senders
Activitats i lleure
Patrimoni
La Canal
Camp de les Lloses
Tona Amunt
Agenda d'activitats

Pujar