Patrimoni

El patrimoni del municipi de Tona mostra el passat a través d’edificis, construccions, espais, etc.
El passat romanorepublicà del Camp de les Lloses, el passat de modernista amb les diferents Torres Modernistes, el passat d’estiueig i de termalisme amb els balnearis i pel Pou Roqueta…

Passejar per Tona és descobrir el nostre passat.

Conjunt arqueològic del Camp de Les Lloses

Camp de les LlosesJaciment romanorepublicà declarat com a BCIN al costat del qual s’ha creat un Centre d’Interpretació. Tot i que els vestigis excavats daten de les darreries del segle II aC fins al segle I dC, els nivells d’ocupació més antics daten de finals de l’època del bronza (VIII-V aC).
El centre exposa les peces d’arqueologia local corresponents a l’antic museu municipal. Actualment, s’estan portant a terme excavacions, s’hi realitzen periòdicament activitats de difusió del patrimoni del poble i visites guiades.

C/Pau Casals, 2
T. 938125234
www.campdeleslloses.cat

Xemeneia de Can Codina

Xemeneia de Can CodinaConstrucció en la forma de la típica xemeneia d’obra vista de secció circular amb un acabat decorat. Formava part de la Fàbrica de Cadires Codina, fundada el 1876 i és l’únic vestigi de la revolució industrial al municipi.

Ctra. Manresa, n.2.

Balneari i barri Codina

Balnerai CodinaEl balneari, inaugurat al 1913, va donar lloc al Barri Codina és l’últim Balneari que va estar en funcionament. Actualment s’ha transformat en un centre de disciplines artístiques. És interessant per la seva vinculació històrica amb la descoberta de les aigües mineromedicinals de Tona.

Barri Roqueta

Pou RoquetaZona residencial apareguda a partir de l’èxit del balneari Roqueta, que actualment destaca per les Torres Llusà i la Torre Simon, així com el col·legi PIVE (antic Hotel i Casino del Parque).

Biblioteca Caterina Figueras

BibliotecaAntiga escola, exemple d’arquitectura noucentista ideada per l’arquitecte Manuel Gausa i que s’inaugurà l’any 1929. Cal destacar la importància volumètrica dels dos cossos, el joc obtingut pels diferents plans de cobertes i la decoració de les façanes, amb esgrafiats d’escenes infantils. Se’n va fer una important restauració entre els anys 1990 i 1993 per utilitzar l’edifici com a biblioteca i sala d’exposicions.

C. Antoni figueres, 62.

Torre de guaita del Castell

Torre de guaitaConstrucció aïllada de planta quadrada. S’ha plantejat que podria ser una torre romana si bé arqueològicament sembla que la seva fundació data dins del període altmedieval (segle IX-X). És l’únic element dempeus del castell medieval si bé resten murs del castell per excavar, destaca el seu sistema constructiu d’encofrat. A l’extrem nord-est del pla del castell.

Quadra de Mont-Rodón

Enclavament de Tona dins el terme municipal de Taradell presidit per la casa forta de Mont-Rodón. D’aquesta casa fou fill Guillem de Mont-Rodón, mestre del Temple del Regne d’Aragó i tutor del futur rei Jaume I, durant el s. XIII.

Camins i senders
Activitats i lleure
Patrimoni
La Canal
Camp de les Lloses
Tona Amunt
Agenda d'activitats

Pujar